Professionalisme en Respect

Parcify hanteert een nultolerantie met betrekking tot alle vormen van discriminatie, misbruik of agressie.

 

Non-discriminatie

Het is niet aanvaardbaar om diensten te weigeren, leveren of aanvaarden gebaseerd op het ras, godsdienst, origine, beperkte mobiliteit, seksuele voorkeur, geslacht, burgerlijke stand, identiteit, leeftijd of gelijk welk ander kenmerk dat beschermd is onder de toepasbare federale wetgeving. Dergelijk gedrag kan leiden tot een definitief verlies van toegang tot het Parcify platform.

 

Niet agressief gedrag

Het is respectloos om neerbuigende opmerking te maken over een persoon of groep. Daarenboven is het ongepast om opmerkingen te maken over iemands voorkomen, het stellen van te persoonlijke vragen of het maken van ongewenst fysiek contact. We moedigen jullie aan om bewust om te gaan met de privacy en persoonlijke ruimte van andere gebruikers van het platform. Geweld in gelijk welke vorm zal niet getolereerd worden.

 

Vriendelijkheid

Kalmte en duidelijke communicatie zijn de meest efficiënte manieren om eender welk verschil van mening dat er mag opkomen tussen jou en een andere gebruiker van Parcify te vrijwaren. Parcify verwacht dat alle gebruikers, chauffeurs, aanvragers en bestemmelingen, elkaar met respect en beleefdheid zullen behandelen.

 

Veiligheid en betrouwbaarheid

 

De veiligheid van de chauffeurs, maar ook verzenders en ontvangers, op het Parcify platform is extreem belangrijk. Om iedereen de meest veilige omstandigheden te bieden, vragen we het volgende:

Conformiteit met de wet

Illegale substanties en open blikken of flesjes alcohol zijn niet toegelaten in de voertuigen van de chauffeurs. Daarenboven tolereert Parcify geen enkel gebruik van alcohol of drugs door chauffeurs tijdens het gebruik van de Parcify app. Indien een verzender of ontvangen ervan overtuigd is dat een chauffeur onder de invloed is van alcohol of drugs, kan hij de chauffeur vragen om de rit of levering meteen stop te zetten en daarnaast ook dit meteen te melden via support@Parcify.be.

Als chauffeur is het jouw verantwoordelijkheid om het transport van de pakjes of goederen op een veilige manier te doen en in overeenstemming met de wegcode. Als chauffeur is het ook jouw verantwoordelijkheid te beschikken over alle nodige en geldige documenten die nodig zijn om je voertuig te besturen. We raden je ook aan om, te allen tijde, je gordel te dragen indien je je in een voertuig bevindt.

 

De regels volgen

We vragen aan alle gebruikers om hun account informatie (naam, adres, bankrekeningnummer, GSM nummer, emailadres,  ..) up to date te houden om actief te kunnen blijven. Daarnaast vragen we aan chauffeurs hetzelfde wat betreft de boorddocumenten van hun voertuig.

Iedereen dient zich te houden aan de regels van het platform. Indien een aanvraag niet in lijn is met wat er ter plaatse vastgesteld wordt (met andere woorden, indien ter plaatse een significant verschil vastgesteld wordt qua grootte, gewicht, inhoud, veiligheid van vervoer, van de goederen in vergelijking met wat er in de app aangegeven werd, dan kan dit geweigerd worden. Hou er als verzender ook rekening mee dat de goederen door één persoon op een redelijke wijze moeten kunnen behandeld worden.

We vragen aan alle gebruikers om de afspraken die via de app gemaakt werden te respecteren, zowel naar ophalingsplaats en -tijd, als naar afleverplaats en -tijd.

Inbreuken op deze gedragscode kunnen leiden tot het blokkeren of afsluiten van je Parcify account. Als je inbreuken zou vaststellen, vragen we je om deze aan onze te melden. We horen graag je feedback en we zullen indien nodig actie ondernemen.